Rebecca BonBon 有1件商品。

顯示 1 項之 1 - 1
  • 快速查看
    $ 250.0 立即購買

    日本Rebecca BonBon化妝掃套裝見過呢個牌子嘅,都知道佢會用唔同嘅設計,配合出唔同嘅化妝品,主角都係呢隻小狗,似貓嘅鬥牛犬想了解呢隻“似貓嘅鬥牛犬”嘅出生,可參考以下網址⋯http://beauty.ulifestyle.com.hk/hk/review/detail/ADsRZBEsA3EMKg.htmlRebecca Bon Bon系列四枝化妝掃,連精美化妝袋,包括有碎粉掃 -配合蜜粉或粉餅使用斜角掃 - 配合腮紅或面部修容產品使用眼影掃 - 配合眼影使用,可用作塗抹及混和眼影眉掃 - 配合濕用眼影使用可勾畫出雙眼的輪廓用家評語都話蜜粉掃嘅抓粉力好而且化妝掃嘅毛好柔細,唔吉面摸下去是蠻軟熟的,而且不會太吉~最重要是每枝也有它的公仔在棒上化妝掃套裝選用高級人造秀髮質料製造正貨(設有雷射標籤)

    $ 250.0
    立即購買
顯示 1 項之 1 - 1